• Супакой

  Удыхні любоў Бога да цябе і выдыхні ўсё, чым хочаш падзяліцца з Богам, або адпусці ўсё і аддай Богу
  • У якасці шляху да супакою выкарыстай сёння сваё дыханне. Пачні з увагі да таго, як ты дыхаеш: пачуй гук свайго дыхання, ягоны рытм. Няма патрэбы змяняць хуткасць…
  • Адзнач, як паветра ўваходзіць у тваё цела, напаўняе лёгкія, падтрымлівае тваё жыццё і потым выходзіць...  Удых-выдых...
  • Удыхні любоў Бога да цябе… і выдыхні ўсё, чым хочаш падзяліцца з Богам, або – адпусці ўсё і аддай Богу… дыхай пры гэтым глыбока…  зрабі так тройчы.
 • Разважанне

  Ці здольны ты выйсці на арэну, дзе пакутуе чалавецтва сёння? Такім месцам можа быць твой уласны боль ці цярпенні іншых людзей… Дзе Бог у гэтых пакутах?

  Антыфона
  О, Эммануэль, наш валадар і заканадаўца,
  спадзяванне народаў і іх Збаўца,
  прыйдзі, каб вызваліць нас,
  Пане наш, Божа.

  • Рэальнасць цярпення заўсёды з’яўлялася праблемай любой рэлігіі. Канешне, мы б хацелі, каб Бог знішчыў усе пакуты. Але якім коштам? Ці будзе гэта азначаць канец таго створанага свету, які мы ведаем? Спыненне праекта “Чалавек”... Было б прасцей ніколі і не пачынаць яго.
  • Стваральны працэс заўсёды прыцягвае да сябе цярпенне. Стварэнне разумных істот азначае таксама рэальнасць зла. Калі Бог вырашыў удыхнуць жыццё ў істоты, якія Ён стварыў, Ён адважыўся на праблемы. Не магло быць іначай. Аднак, калі Бог увайшоў у стварэнне і таксама стаў чалавекам, усё змянілася. Прынамсі, мы ўжо не павінны адчуваць сябе самотнымі. І, магчыма, нават усведамлення гэтага факту нам будзе дастаткова. Пакуты і зло будуць па-ранейшаму існаваць, але Бог будзе з намі. Бог ёсць з намі. Эммануэль.
  • Ці здольны ты выйсці на арэну, дзе пакутуе чалавецтва сёння? Такім месцам можа быць твой уласны боль ці цярпенні іншых людзей… Дзе Бог у гэтых пакутах? Дзе Ён жадае быць?
 • Чытанне

  Роналд Сцюарт Томас уявіў момант, калі Святая Тройца прымае рашэнне аб Уцелаўленні, і выразіў гэта ў сваёй паэме “Прыйсце” (The Coming)

  Маленькі шар трымаў Бог у руцэ.
  “Глядзі”, – сказаў.
  І Сын зірнуў. Далёка,
  як скрозь ваду, убачыў Ён
  пякучы колер спаленай зямлі.
  Агонь палаў паўсюль;
  скарынкі спечаных будынкаў
  адкідвалі цені;
  як бліскучы змей, рака вілася,
  зіхоткая ад слізі.
  Аголенае дрэва на пустым узгорку скардзілася небу.
  І людзі да яго цягнулі свае худыя рукі
  ў чаканні зніклага даўно красавіка,
  які нібыта вернецца
  да скрыжаваных тых галінаў.
  Сын назіраў за імі.
  “Дазволь, пайду туды”, – прамовіў.

 • Размова з Богам

  О, Эммануэль. Бог з намі
  • Як ты ўяўляеш сабе гэтую сцэну? Чалавецтва ў стане пакінутасці. Святая Тройца пазірае на свет. Езус просіць, каб Яго паслалі на зямлю, што б гэта не значыла і чаго б не каштавала. Паглядзі, як Ён звяртаецца да Айца са сваёй просьбай: “Дазволь, пайду туды”.
  • О, Эммануэль. Бог з намі.
  • Пагавары з Ім зараз. Выкажы ўсё, што маеш на сэрцы.

      О, Мудрасць,
      Пан,
      корань Есэя,
      ключ Давіда,
      Усход,
      Валадар народаў
      Эммануэль,
      прыйдзі, Езу.

Дамашняя старонка